"Se mikä sattuu jollekulle, voi sattua kenelle vaan." Seneca


Empatia  Empathy

Milloin tunnemme empatiaa ja miksi?
Miksi toiset ihmiset tai eläimet ovat enemmän empatiamme arvoisia kuin toiset?

Empatian kohteen valikoituminen on irrationaalista: ympäröivät ja myötävaikuttavat tekijät vaikuttavat empatiamme määrään. Ihmiset, jotka ovat itse olleet vaikeuksissa ja tarvinneet muiden apua, tuntevat kokemuksiensa jälkeen monesti enemmän myötätuntoa myös toisten kohdatessa vaikeuksia ja pystyvät samaistumaan kärsivän tilanteeseen. Toisaalta pitkään
vaikeuksia kohdannut ihminen saattaa kokea turhautumista, eikä jaksa tai pysty
enää antamaan tilaa empatialle.

Empatia vaatii voimaa ja herkkyyttä ymmärtää läheisen tila ja kyvyn samaistua.
Psykopaatti ei tunne empatiaa, mutta toisaalta empatiakyky voi olla myös lähellä
sairautta, jos se hallitsee koko elämää.