Olen mieleltäni utelias ja perinteisiä totuuksia kyseenalaistava kuvataiteilija. Minua kiinnostavat erityisesti eläinetiikkaan, ilmastonmuutokseen, ihmisten käyttäytymiseen ja ihmisten eriarvoistumiseen liittyvät kysymykset.
Käsittelen asioita empaattisesti , tutkivasti ja toisinaan myös huumorin kautta. Työskentelen monilla eri tekniikoilla; valitsen tekniikan teoksen Idean mukaan.

As a visual artist with an inquisitive mind, I am interested in human and animal behaviour and the way we treat each other and nature.
Some questions are of utmost importance to me, like why do we value people of different origins differently and, in the same sentence, do we, and how do we, consider the welfare of the nature, the environment and the animals?
Why do we expect gratitude after being sympathetic?

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

"Minna Herralan valokuvissa piilevät syvälliset, jopa vaikeaselkoiset merkitykset helposti lähestyttävissä, jopa arkisissa aiheissa. Tätä käsitystä nimitetään kätketyksi symboliikaksi. Minna Herralan kohdalla palaseen leipää tai kovassa käytössä kuluneeseen saippuanpalaseen on kätketty emblemaattisesti empatian teema."

"Mikäli taiteilijan tuontantoa tarkastelee suurena kokonaisuutena, huomaa tarkkaavainen silmä alati toistuvan ja erilaisina variaatioina toistuvan muodon: pyöreyden, ympyrän muodon. Pyöreänpehmeä ilmaisumuoto on Minna Herralalle tapa ilmentää sanomaa, joka ei huuda eikä julista, vaikka sisällöt sitä vaatisivatkin. Sisäänpäinkääntyneisyys ja toiseuden teema kiertää viivan yhä uudelleen pyöreäksi muodoksi." Maaria Salo, taidehistorioitsija, kuvataidekriitikko, Tampereen taidemuseon näyttelypäällikkö

"Minna Herrala's photographs hide deep, even obscure meaning in easily approachable, even mundane topics. This concept is called hidden or disguised symbolism. In Herrala's case, the theme of  empathy  is emblematically hidden in a slice of bread or used and worn piece of soap."

"If  you view the artist's production as a large entity, a careful eye will notice the ever-repeated and varied  form: roundness, the shape of a circle. To Minna Herrala the soft and round expression is a way of embodying a message that does not shout or proclaim, even if the content would so demand. Inwardness and the theme of otherness keep curving the line into a round shape,over and over again." Maaria Salo, art historian, art criticist

                                                 AJANKOHTAISTA /CURRENT

2024 Palazzo Albrizzi Capello, Venice, Italy

2023-2024  Bela Biennial, Centro Cultural Parque das Ruinas, Ava gallery and Shopping Cassino Atlantico, Rio de Janeiro, Brasil

 2023   BELA Biennial , Cable factory , Helsinki

 2023 Animalistic -drawings , Poikilo-gallery , Kouvola

 2023  Art Vionoja -museum , Bothnia artist`s association , Yli-Ullava