"Minna Herralan valokuvissa piilevät syvälliset, jopa vaikeaselkoiset merkitykset helposti lähestyttävissä, jopa arkisissa aiheissa. Tätä käsitystä nimitetään kätketyksi symboliikaksi. Minna Herralan kohdalla palaseen leipää tai kovassa käytössä kuluneeseen saippuanpalaseen on kätketty emblemaattisesti empatian teema."

"Mikäli taiteilijan tuontantoa tarkastelee suurena kokonaisuutena, huomaa tarkkaavainen silmä alati toistuvan ja erilaisina variaatioina toistuvan muodon: pyöreyden, ympyrän muodon. Pyöreänpehmeä ilmaisumuoto on Minna Herralalle tapa ilmentää sanomaa, joka ei huuda eikä julista, vaikka sisällöt sitä vaatisivatkin. Sisäänpäinkääntyneisyys ja toiseuden teema kiertää viivan yhä uudelleen pyöreäksi muodoksi." Maaria Salo, taidehistorioitsija, kuvataidekriitikko, Tampereen taidemuseon näyttelypäällikkö

"Minna Herrala's photographs hide deep, even obscure meaning in easily approachable, even mundane topics. This concept is called hidden or disguised symbolism. In Herrala's case, the theme of  empathy  is emblematically hidden in a slice of bread or used and worn piece of soap."

"If  you view the artist's production as a large entity, a careful eye will notice the ever-repeated and varied  form: roundness, the shape of a circle. To Minna Herrala the soft and round expression is a way of embodying a message that does not shout or proclaim, even if the content would so demand. Inwardness and the theme of otherness keep curving the line into a round shape,over and over again." Maaria Salo, art historian, art criticist, Tampere Art Museum chief curator

                                                 AJANKOHTAISTA /CURRENT

2020 august-2021 january    What`s  it Like to be an Animal , Seinäjoki Arthall,   Kalevan navetta Culture Centre

2020-2021    BELA Biennial , Cable factory , Helsinki 

2021  The Varikko association 20 years anniversary exhibition Bread and Circus , Seinäjoki

2021    Seinäjoen taiteilijaseuran  60 vuotis juhlanäyttely/ Seinäjoki artists association 60 years anniversary exhibition , Nelimarkkamuseo Alajärvi

2021   Animalistic -animal ethics , drawings and installations , 

Varkaus Art Museum, Varkaus

Varikko Gallery, Seinäjoki

2022 january  Good and Bad Animal , Herrala and Koski , Black Wall gallery Vaasa